Nói tiếng Anh bằng phản xạ – phương pháp học cực hay ho ít người biết tới

Bạn có từng nghe qua cách người ta thiết lập phản xạ có điều kiện không? Ví dụ như nhìn thấy đèn giao thông lập tức dừng lại, nghe tiếng trống trường vang lên biết đến giờ vào học,… Những hiện tượng xung quanh chúng ta phần lớn đều được tạo ra từ phản xạ