phỏng vấn tiếng anh chỉ là chuyện nhỏ 2

Chỉ cần làm theo 5 điều này, các buổi phỏng vấn tiếng Anh chỉ là chuyện nhỏ!

Các bạn sinh viên sắp ra trường, hoặc những người chuẩn bị tham gia tuyển dụng, hẳn đều lo lắng trước những buổi phỏng vấn tiếng Anh hóc búa. Sợ mình không nghe hiểu được, sợ mình nói vấp,…Đủ thứ lo sợ có thể xảy ra. Nếu tuân thủ 5 điều sau đây, các buổi