Phân biệt Until và Till

Phân biệt thế nào đây: between/among; until/till; around/round; around/about; all/every; as if/as though?

Tiếng Anh có kha khá nhiều những cặp từ (until/till, around/about,…) về mặt hình thức và ngữ nghĩa thì chúng cũng tương đối giống nhau; tuy nhiên, có những chú ý nhỏ trong cách phân biệt chúng mà nhiều bài thi ở Việt Nam sử dụng để kiểm tra độ chắc chắn của học sinh,