Ecorp English tự hào tái bản lần 2 cuốn sách học tiếng Anh hot nhất 2018

Ngay từ lần xuất bản đầu tiên năm 2018 “Đột phá ghi nhớ 1001 từ vựng trong 30 ngày bằng phương pháp não bộ BSM” đã đứng đầu tất cả các bản xếp hạng sách cho người học tiếng Anh đặc biệt là đối tượng mới bắt đầu. Cuốn sách gây sốt mạng xã hội 2018 đã