Các mẫu câu so sánh 1

So sánh (Comparison) trong tiếng Anh và mọi thứ bạn cần biết (Phần 2)

Ngoài 3 cấu trúc so sánh chính đã nêu ở phần 1, Ecorp English sẽ giới thiệu thêm với các bạn một số mẫu câu khác, gồm: So sánh kém, So sánh kép và So sánh bội,… Phần 1: So sánh (Comparison) trong tiếng Anh và mọi thứ bạn cần biết (Phần 1) 1. So sánh

Các mẫu câu so sánh 1

So sánh (Comparison) trong tiếng Anh và mọi thứ bạn cần biết (Phần 1)

Khá chắc rằng với các bạn học tiếng Anh, thì một trong những kiến thức cơ bản đầu tiên về cấu trúc câu là mẫu câu so sánh, đặc biệt là so sánh hơn và so sánh nhất. Nhưng cũng khá chắc rằng, nhiều bạn cảm thấy rối ren vì kiến thức về câu so

Phân biệt Until và Till

Phân biệt thế nào đây: between/among; until/till; around/round; around/about; all/every; as if/as though?

Tiếng Anh có kha khá nhiều những cặp từ (until/till, around/about,…) về mặt hình thức và ngữ nghĩa thì chúng cũng tương đối giống nhau; tuy nhiên, có những chú ý nhỏ trong cách phân biệt chúng mà nhiều bài thi ở Việt Nam sử dụng để kiểm tra độ chắc chắn của học sinh,