Tính từ phân loại

Tính từ trong tiếng Anh phân loại theo chức năng (Nên xem)

Các bạn có bao giờ thấy rằng kiến thức tiếng Anh quá lằng nhằng, phức tạp, rối ren, xong còn nhiều vô kể. Liệu có cách nào tổng hợp lại và thống kê nó thành 1 hệ thống dễ nắm bắt hơn không? Có chứ, Ecorp đã bắt đầu thống kê rồi đây. Và để