Trào lưu học tiếng Anh trải nghiệm theo cách người Singapore của giới trẻ Hà Nội

Báo Sinh viên Việt Nam – Hiện nay, phần lớn giới trẻ Hà Nội đều biết cách học tiếng Anh “chay” qua sách vở không còn là phương pháp thiết thực. Việc nhồi nhét từ vựng, hay học tiếng Anh thụ động thiếu môi trường thực hành khiến cho hầu hết các bạn trẻ lãng