ecorp

[TP. HCM] Tuyển dụng Trợ giảng Full-time

Mã vị trí: TAFT/HCMC Vị trí tuyển dụng: Full-time Teaching Assistant Địa điểm làm việc: TP. HCM Phòng làm việc: Academic Dep’t Số lượng tuyển dụng: 04 Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2017 Tổ chức giáo dục quốc tế ECORP English đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và giảng dạy các khóa học tiếng Anh giao tiếp với 100%