Bộ 4 từ khóa quan trọng nhất để nghe tiếng Anh hiệu quả cho người mới bắt đầu

Nghe tiếng Anh được xếp vào hàng quan trọng bậc nhất trong số 4 kĩ năng cơ bản: nghe, nói, đọc, viết. Sở dĩ vì kĩ năng này là nguồn gốc cơ sở để phát triển thêm những kĩ năng khác. Để thành thạo kĩ năng nghe tiếng Anh, người mới bắt đầu không nên