tổng hợp 100 từ vựng chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tổng hợp 100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin (phần 1)

Mỗi chuyên ngành đều có những đặc điểm riêng khác biệt, bao gồm cả từ vựng và các cấu trúc câu. Cùng khám phá xem chuyên ngành Công nghệ thông tin (IT) sẽ thường xuyên đối mặt với những cụm từ nào nhé! 1. Từ vựng chuyên ngành Công nghệ thông tin (phần 1) Gateway /ˈɡeɪtweɪ/: Cổng