30 ngày yêu tiếng anh

Cả thế giới ra đây mà xem học viên của Ecorp lại bùng nổ này!!

✨Học tiếng Anh thôi mà có nhất thiết phải sáng tạo, phải đẹp đẽ, phải cảm hứng ngất trời thế nào không?? ➡️➡️Những hình ảnh này chính là câu trả lời chắc nịch “Học tiếng Anh không những phải giỏi mà còn phải thần thái” 📌📌Trải nghiệm là cách học tốt nhất, Tiếng Anh càng