"*" indicates required fields

Hệ thống giáo dục quốc tế ECorp English

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ECORP

MST: 0107913362

-------------

Mã hợp đồng: …….. / HĐ-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

XÁC NHẬN NỘI QUY LỚP HỌC TIẾNG ANH

Kính gửi: Ban Quản Lý phòng Đào Tạo Ecorp English, thầy cô giáo viên và các bạn cán bộ lớp.

I. NỘI QUY LỚP HỌC

Để có được kết quả học tập tốt nhất, Lớp học yêu cầu tất cả học viên trong lớp thực hiện đầy đủ các quy định sau:

- Đi học đúng giờ và làm bài tập về nhà đầy đủ. Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra, các bài Vlog, Trải nghiệm…

- Quét QR điểm danh và đánh giá lớp học mỗi buổi ít nhất 85% số buổi học và hoàn thành ít nhất 85% điểm bài tập về nhà để đảm bảo chất lượng đầu ra.

- Học viên nghỉ học cần báo trước ít nhất 2h cho giáo viên. Nếu báo muộn hoặc không báo được tính là trường hợp nghỉ học không phép

- Không sử dụng điện thoại trong giờ học ngoài mục đích tra cứu thông tin để phục vụ cho việc học tập.

- Đối với các lớp Online, 100% luôn luôn bật camera và micro khi học tập để giáo viên hướng dẫn và luyện tập giao tiếp. Chỉ tắt khi được sự cho phép của giáo viên. 

- Luôn giữ thái độ tôn trọng nhà trường, quản lý, giáo viên và ban cán sự lớp. Vui vẻ, thân thiện và hoà đồng cùng các học viên khác trong lớp, nhằm tạo ra môi trường tích cực và học tập tốt.

- Giữ gìn và bảo vệ tài sản của trường, lớp.

- Học viên cần cung cấp số điện thoại của phụ huynh để nhà trường liên lạc trong các trường hợp: Không liên lạc được nhiều lần với học viên, nghỉ học hoặc không làm bài tập nhiều lần, có hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định của nhà trường…

- Nếu có bất kỳ sai phạm nghiêm trọng hoặc bị nhắc nhở nhiều lần nhưng không thay đổi, giáo viên có quyền yêu cầu mời học viên ra khỏi lớp học. Trong trường hợp này, học viên sẽ tự chịu trách nhiệm về đầu ra và cam kết chất lượng đã kí với nhà trường ban đầu. 

II. QUỸ HỌC TẬP LỚP HỌC 

1. Mục đích quỹ học tập

- Quỹ học tập được xây dựng nhằm mục đích tăng động lực học tập, hứng thú trong lớp học, đồng thời động viên/nhắc nhở các thành viên trong lớp cùng nỗ lực chinh phục tiếng Anh.

- Học viên nghỉ học không phép, không làm hoặc làm thiếu bài tập bài tập về nhà sẽ phải đóng quỹ học tập. Quỹ này sẽ dùng để thưởng các học viên tích cực trong lớp, liên hoan, hoặc sử dụng công khai trong các hoạt động của lớp.

- Hình thức góp quỹ: Đầu khóa mỗi học viên đóng trước quỹ học tập của bản thân 100.000 VNĐ. Sau mỗi lần vi phạm/khen thưởng số tiền này sẽ được cộng/trừ dần. Nếu vi phạm bị phạt hết số tiền này, học viên sẽ phải góp thêm quỹ học tập 100.000 VNĐ để trừ dần cho các lần vi phạm sau.

- Quỹ lớp sẽ do giáo viên hoặc ban cán sự lớp giữ, các khoản thu chi được công khai đầu mỗi buổi học (cùng với lúc điểm danh và kiểm tra BTVN)

2.  Quỹ học tập sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau:

STT NỘI DUNG VI PHẠM
1 Nghỉ học không phép/Không quét QR điểm danh - 10.000 VND / lần
2 Không làm, làm dưới 50% bài tập về nhà - 10.000 VND / lần
3 Tích cực trong lớp, đội chiến thắng cuối buổi +10.000 VNĐ / lần
4 Liên hoan cuối khóa (Nếu còn)
 

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ các nội quy, quy định của lớp học. Mong được sự hỗ trợ của nhà trường, giáo viên và các bạn trong lớp để kết quả học tập của tôi được tốt nhất.

Xin chân thành cảm ơn!

Lưu ý:

Sau khi ấn xác nhận và gửi, đôi lúc có thể xuất hiện lỗi trình duyệt web có biểu tượng quay tròn. Khi đó, dữ liệu của bạn vẫn được gửi thành công như bình thường.

Chúc bạn học tập hiệu quả!

{Họ và tên:3}