Học tiếng Anh bằng trải nghiệm thực ESpeed

Học tiếng anh bằng trải nghiệm thực – The Interview

Học tiếng Anh bằng trải nghiêm thực giúp bạn tự tin về khả năng thể hiện bản thân và kiến thức với người khác, điều này vô cùng quan trọng khi bạn muốn ghi điểm trong cuộc phỏng vấn xin việc làm. Trải nghiệm JOB HUNT (gọi tên thân thương là the interview – cuộc phỏng vấn)